טיפול בפוריות

טיפול בפוריות אצל זוגות המתקשים להיכנס להריון

הזרעה תוך רחמית: טיפול זה נועד להגדיל את סיכויי ההפריה ואת הצלחת טיפולי פוריות ,כאשר מאובחנת אצל בן הזוג הפרעה מתונה בזרע ( בעיקר מיעוט מתון של מספר הזירעונים בזרמה,או שיעור נמוך יחסית של זירעונים נעים מסה"כ הזירעונים שבזרמה). במידה ומדובר רק בהפרעה בזרע,מתבצע אצל בת הזוג, מעקב ע"י סריקה על קולית של האגן הקטן,לצורך זיהוי ועיתוי מועד הביוץ.

מטרת ההזרעה והזרעה התוך רחמית היא להגדיל באופן משמעותי את מספר תאי הזרע אשר יגיעו לאזור ההפריה בחצוצרה. הזרע עובר תהליך קצר, בו מבודדים מתוך הזרמה את הזירעונים בעלי תנועה וצורה תקינה,ומקנים להם כושר הפריה משופר. את התמיסה המכילה ריכוז גבוה של זירעונים,מחדירים , בעזרת צינורית דקיקה, ישירות לחלל הרחם ומשם דרכו לחצוצרה קצרה ביותר, כך שתוך שניות ספורות הזירעונים ישאבו ע"י החצוצרה,בה נמצאת הביצית. ה הזרעה המלאכותית, היא פעולה פשוטה אשר אינה כרוכה בכאבים ומתבצעת במרפאה.

טיפולי פוריות טיפול בפוריות - אבחון אצל בני הזוג

גרימת ביוץ והזרעה תוך רחמית: כאשר מאובחנים קודם לכן, אצל בת הזוג,מצבים של אל ביוץ או הפרעה הורמונלית המתלווה לתהליך הביוץ,מבצעים טיפול לגרימת ביוץ והזרעה תוך רחמית. במהלך טיפול לגרימת ביוץ, תידרש בת הזוג להזריק חומרים מלאכותיים דומים לאלה המופרשים ע"י יותרת המוח (גונדוטרופיניים) : סוג אחד נועד להשראת הביוץ והסוג השני נועד לגרום להבשלתן הסופית של הביציות וחריגת הביצית מן השחלה.

טיפול בפוריות

במקביל לטיפול התרופתי,מנותרת תגובת השחלות ע"י בדיקות הדם לקביעת רמות ההורמונים וסריקת על קול של האגן הקטן,לקביעת מספר וגודל הזקיקים בשחלות, ועובי רירית הרחם. כאשר תוצאות הבדיקות הללו מצביעים על בשלות הביצית ויצירת תנאים טובים לקליטת ההיריון ברחם, ניתן חומר ההיריון אשר גורם לפקיעת הזקיק וחריגת הביצית ,כעבור 34 שעות ,בדיוק,אשר תיאסף ע"י החצוצרה, ותהיה מוכנה להפריה ע"י זירעון. בני הזוג מוזמנים למרפאה, 36-40 שעות לאחר מכן, לצורך ביצוע את ההזרעה לתוך חלל הרחם. טיפול בתרומת זרע: כאשר מדובר בשימוש בזרע מתורם זר , מבנק הזרע , היות ודובר בדגימת זרע מוקפאת,שכמות ואיכות הזרע נפגעים במידת מה,מומלץ לבצע הזרעה תוך רחמית עם או ללא השראת ביוץ,בהתאם לאבחנות אצל בת הזוג.

לפגישת יעוץ :1-800-2000-02 או info@global-ivf.com

 

ייעוץ מקוון